Hovedside | 25-årsjubileum | Skanke-nytt | Innmelding | Styret | Informasjon | Lenker |

 
 

STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN 2007-2009

 
     

 

LEDER :                  Christina Frøysland

Gunnar Schelderups vei 202 b 6723 Svelgen.

                                      Tlf-nr. : 57 20 06 67/ 41 40 37 66

                                      E-post : fam.froysland@hotmail.com

 

 

KASSERER :          Magne Seim

                                     

SEKRETÆR :         Halldis Sandsdalen

Lyngveien 22 A  – 1430 ÅS

                                      Tlf-nr. : 64 94 24 25 / 950 34 916

                                      E-post : hsandsdal@dknett.no

                           

STYREMEDL :             Hans Brattestå

                                 Inger Schanche

                                Anne-Kristine Schanke

 

Varamedlem:       Kjetil Grasbekk

                              Erik Grefslie

REVISOR :             Marianne Morris

                          Oslo

                          Tlf-nr. : 22 19 22 38

 

VALGKOMITÈ :    John Arve Riise

                                Egil Moe

                                Inger Marie Myhra