Hovedside | 25-årsjubileum | Skanke-nytt | Innmelding | Styret | Informasjon | Lenker |

 

 

FORENINGENS 25-ÅRSJUBILEUM,  SLEKTSTEVNE OG ÅRSMØTE VIL FINNE STED PÅ

RØROS  3. – 5. AUGUST 2007

 

BLANT ANNET ER DET UTENDØRS HISTORISKE MUSIKKSPILLET ”DET BRINNER EN ELD”

LAGT INN SOM EN DEL AV PROGRAMMET

www.detbrinnereneld.no

 

DETALJERT PROGRAM OG SKJEMAER FOR

PÅMELDING KOMMER I NESTE NR. AV

SKANKE-NYTT

 
 

________________________

 

STYRET ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN

TIL EN HYGGELIG HELG PÅ RØROS